Trang chủ Phát triển bền vững Văn hóa doanh nghiệp

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Điện Quang định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn công nghệ đa quốc gia chuyên sâu trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Điện Quang là sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang lại sự tiện nghi, an toàn, thẩm mỹ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và xã hội.

Giá trị cốt lõi

Điện Quang xác định con người là tài sản quý giá nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công, vì vậy mọi thành viên của gia đình Điện Quang được đào tạo để có đầy đủ các giá trị cốt lõi: Sáng tạo – Rộng lượng – Trách nhiệm. Con người Điện Quang được tạo mọi điều kiện để dám nghĩ dám làm khác biệt, được làm việc trong 1 môi trường chuyên nghiệp, phát huy được tài năng và được đào tạo để trở thành các công dân gương mẫu, có văn hoá ứng xử văn minh, hiện đại.

Sáng tạo Điện Quang luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho mỗi thành viên dám nghĩ dám làm khác biệt vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Công ty.

Rộng lượng Điện Quang coi rộng lượng là nền tảng để phát huy sáng tạo và tập hợp trí tuệ tập thể.

Trách nhiệm Điện Quang luôn hành động với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của 3 ông chủ: khách hàng, cổ đông và người lao động.

Video VĂN HÓA DOANH NGHIỆP