Chương trình đào tạo kiến thức sản phẩm chuyên sâu cho bộ phận bán hàng

Ngày 3/9/2015, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang tổ chức lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm chuyên sâu cho bộ phận bán hàng. Khóa đào tạo do Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển của Điện Quang thực hiện.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã tổ chức lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm mới cho bộ phận bán hàng

Buổi đào tạo giới thiệu sâu về kiến thức chiếu sáng, lịch sử hình thành và phát triển của các loại bóng đèn, các sản phẩm chiếu sáng đặc biệt của Điện Quang... Dưới sự truyền đạt kiến thức của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển mỗi CBCNV bộ phận bán hàng có thể hiểu rõ ràng, sâu sắc hơn về sản phẩm chiếu sáng. 
Lớp đào tạo kiến thức sản phẩm là hoạt động thường xuyên của Công ty, đây là dịp để toàn thể cán bộ quản lý, công nhân viên cập nhật và nắm rõ những kiến thức về sản phẩm của Điện Quang. Đặc biệt, với khóa đào tạo này, nhân viên bộ phận bán hàng sẽ nắm rõ các thông tin chuyên sâu, cần thiết về thiết bị chiếu sáng và những dòng sản phẩm ưu thế của Điện Quang để có thể chia sẻ, tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp của mạng lưới bán hàng; xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng tương thích với quy mô và sự tăng trưởng của Công ty.

TOP