Trang chủ Phát triển bền vững

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ - TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Bên cạnh việc trang bị ánh sáng đạt chuẩn cho học sinh, Điện Quang còn nỗ lực tạo điều kiện cho học sinh đến trường bằng cách tài trợ xây mới những nhịp cầu. Tại một số vùng xa xôi, hình ảnh những chiếc cầu khỉ, cầu tạm vẫn còn hiện diện, ẩn chứa bao mối hiểm nguy đang rình rập đời sống người dân, đặc biệt khi mùa nước lũ dâng cao, việc đến trường của học sinh trở thành nỗi lo thường trực của các bậc làm cha, làm mẹ. Thấu hiểu những lo toan, vất vả đó, Điện Quang đã triển khai tài trợ xây cầu tại những vùng nghèo khó nhất trên phạm vi cả nước.

Doanh nghiệp vì môi trường

Điện Quang chú trọng việc phát triển sản phẩm gắn với công nghệ thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm đầu tư và tuân thủ chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức quan trắc và báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ hàng năm, thực hiện thu gom và xử lý tái chế các chất thải đúng theo quy định, cải thiện điều kiện vệ sinh và môi trường lao động ngày càng xanh và sạch hơn …