Trang chủ Phát triển bền vững Doanh nghiệp vì môi trường

Doanh nghiệp vì môi trường

Điện Quang chú trọng việc phát triển sản phẩm gắn với công nghệ thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm đầu tư và tuân thủ chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức quan trắc và báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ hàng năm, thực hiện thu gom và xử lý tái chế các chất thải đúng theo quy định, cải thiện điều kiện vệ sinh và môi trường lao động ngày càng xanh và sạch hơn …

Công ty đã triển khai xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản Quản lý chất lượng về môi trường theo ISO 14001:2015 vào thực tiễn và đã được cấp giấy chứng nhận.

Điện Quang vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín về chất lượng và thương hiệu như: đạt chứng nhận CE hợp chuẩn an toàn châu Âu, được bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp “Nhãn xanh VN” chứng nhận sản phẩm thân thiện môi trường và người sử dụng.