Trang chủ Phát triển bền vững Doanh nghiệp vì môi trường

Doanh nghiệp vì môi trường

Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, cũng như ngăn ngừa, giảm thiểu sự tác động tiêu cực của sự biến đổi khí hậu; Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc các vấn đề đang được quan tâm của thế giới để có thể phát triển bền vững trong dài hạn. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích to lớn từ việc tham gia thực hiện các mục ti êu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, Chính phủ và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tí ch cực hưởng ứng, kịp thời xây dựng các mục ti êu, chiến lược và chương trình hành động cụ thể phù hợp với xu hướng chung của thế giới trong tì nh hình mới

Với vai trò sứ mệnh là sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang lại sự ti ện nghi, an toàn, thẩm mỹ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và xã hội, Điện Quang xác định việc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh gắn liền với các mục ti êu phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới sẽ giúp Điện Quang phát triển bền vững, phát triển ngày càng sâu và rộng, qua đó đóng góp vào lợi ích chung cho đất nước và con người Việt Nam, lợi ích của khách hàng – cổ đông và người lao động theo đúng tinh thần bản sắc văn hóa đặc trưng của Điện Quang.

Đây cũng chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người dân và xã hội, là mục tiêu mà Điện Quang cam kết thực hiện xây dựng và thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh luôn gắn kết với hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm theo quy định của Nhà nước.

Điện Quang là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong ngành chiếu sáng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, sản phẩm thâm thiện với môi trường đối với các sản phẩm đèn LED mang Thương hiệu Điện Quang.